خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

تیزرهای پروژه های هوتن

انبوه سازان هوتن برای احترام به مشتری و اصول مشتری مداری برای تمامی پروژه ها تیزر معرفی تولید میکند و تمامی ویژگی های خاص پروژه توضیح داده میشود. و به همراه موقعیت ملکی در نقشه نمایش داده میشد. لازم به ذکر است که برای مالکین محترم ویدئوهای روند پیشرفت ارسال خواهد شد و از تمامی پروژه ها به صورت ماهانه روند پیشرفت با توضیحات سرپرست پروژه  توضیحات تکمیلی داده خواهد شد و این ویدئو های در کانال و اینستاگرام انبوه سازان هوتن به انتشار گذاشته خواهد شد.

گزارش پیشرفت برج تجاری هوتن؛ بلند مرتبه ترین برج تجاری شهرستان قائمشهر گزارش پیشرفت برج تجاری هوتن؛ بلند مرتبه ترین برج تجاری شهرستان قائمشهر

هلدینگ هوتن در مسیر آفرینش هلدینگ هوتن در مسیر آفرینش

شروع پروژه های هلدینگ هوتن در ساری با خرید زمین در محدوده پارک ملل شروع پروژه های هلدینگ هوتن در ساری با خرید زمین در محدوده پارک ملل

تماس