هوتن

تیزرهای پروژه های هوتن

انبوه سازان هوتن برای احترام به مشتری و اصول مشتری مداری برای تمامی پروژه ها تیزر معرفی تولید میکند و تمامی ویژگی های خاص پروژه توضیح داده میشود. و به همراه موقعیت ملکی در نقشه نمایش داده میشد. لازم به ذکر است که برای مالکین محترم ویدئوهای روند پیشرفت ارسال خواهد شد و از تمامی پروژه ها به صورت ماهانه روند پیشرفت با توضیحات سرپرست پروژه  توضیحات تکمیلی داده خواهد شد و این ویدئو های در کانال و اینستاگرام انبوه سازان هوتن به انتشار گذاشته خواهد شد.

.