خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران
خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران
خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

 مازندران، قائمشهر، بلوار سادات نیا شرقی، 50 متر مانده به عبور باغ جهان دیده

بایگانی‌های ویژگی یک خانه ی خوب | خرید آپارتمان مازندران - پیش خرید آپارتمان در مازندران

بایگانی‌های ویژگی یک خانه ی خوب | خرید آپارتمان مازندران - پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن 88

هوتن 88

قائمشهر، خیابان بابل، کوچه ارغوان

جزئیات ملک
sdfdf 574x350 - سازه نگهبان پروژه تجاری انبوه سازان هوتن!

سازه نگهبان پروژه تجاری انبوه سازان هوتن!

سازه نگهبان خرپایی (Guardian truss structures) یکی از روش های پایدار سازی جداره گودبرداری است. سازه نگهبان خرپایی متداول ترین روش پایداری سازی در گودهای با عمق متوسط است. در این ...

جزئیات ملک