میلگرد بستر نوعی مفتول آج دار با ضخامت 4 میلیمتر است که به صورت نردبانی شکل یا به شکل خرپا جهت استحکام بخشی بیشتر به ساختمان ، درون درزهای ملات قرار می گیرد و از جنس فولاد است اما برای جلوگیری از فرسایش و پوسیدگی ...

میلگرد بستر نوعی مفتول آج دار با ضخامت 4 میلیمتر است که به صورت نردبانی شکل یا به شکل خرپا جهت استحکام بخشی بیشتر ...