خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

بایگانی‌های مجتمع تجاری هوتن | خرید آپارتمان مازندران - پیش خرید آپارتمان در مازندران

بایگانی‌های مجتمع تجاری هوتن | خرید آپارتمان مازندران - پیش خرید آپارتمان در مازندران

مجتمع تجاری هوتن

بازتاب کلنگ زنی اولین مجتمع بلند مرتبه شهرستان قائمشهر در رسانه های استان

بیشتر

مراسم کلنگ زنی اولین پروژه ی تجاری هوتن، بلند مرتبه ترین مجتمع در قائمشهر

با حضور مدیران استانی و شهری کلنگ اولین پروژه ی تجاری بلند مرتبه شهرستان قائمشهر توسط مجموعه ی انبوه سازان هوتن و با حضور اعضای شورای شهر، شهردار و مجریان پروژه و تنی چند از شهروندان محترم در محل اجرا پروژه زده شد. برخی از ...

با حضور مدیران استانی و شهری کلنگ اولین پروژه ی تجاری بلند مرتبه شهرستان قائمشهر توسط مجموعه ی انبوه سازان هوتن و با حضور ...

بیشتر