بایگانی‌های سرمایه گزاری در قائمشهر | انبوه سازان هوتن
انبوه سازان هوتن
  انبوه سازان هوتن
  انبوه سازان هوتن
  مازندران، قائمشهر، بلوار سادات نیا شرقی، 50 متر مانده به عبور باغ جهان دیده
  بایگانی‌های سرمایه گزاری در قائمشهر | انبوه سازان هوتن

  بایگانی‌های سرمایه گزاری در قائمشهر | انبوه سازان هوتن

  چرا سرمایه گذاری در املاک یک سرمایه گذاری مطمئن است ؟

    1/ ملک کالای وارداتی نیست یکی از مهم ترین برتری املاک نسبت به سایر روش های سرمایه گذاری این است که در این زمینه واردات وجود ندارد.بنابراین همه ی سرمایه گذاران باید از داخل کشور زمین یا ساختمان بخرنددر نتیجه رقابت تنگاتنگی در بازار ...

    1/ ملک کالای وارداتی نیست یکی از مهم ترین برتری املاک نسبت به سایر روش های سرمایه گذاری این است که در این ...

  بیشتر

  هوتن 82

  قائمشهر، خیابان طالقانی، نبش طالقانی 11

  قائمشهر، خیابان طالقانی، نبش طالقانی 11

  بیشتر

  هوتن 50

  قائمشهر، خیابان کفشگرکلا، کوچه عدالت 46

  قائمشهر، خیابان کفشگرکلا، کوچه عدالت 46

  بیشتر

  پکیج چیست و چه مزایایی دارد؟

  در گذشته هزینه های بسیاری جهت گرمایش تولیدی توسط موتورخانه ها هزینه می شد. علاوه بر هزینه ، سوخت و نگهداری آنها کار سخت و زمان بری بود. مثلا تعمیر پکیج بسیار ساده تر از یک موتورخانه با حجم بزرگ و پیچیده است. همچنین در ...

  در گذشته هزینه های بسیاری جهت گرمایش تولیدی توسط موتورخانه ها هزینه می شد. علاوه بر هزینه ، سوخت و نگهداری آنها کار سخت ...

  بیشتر