خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

خیابان ساری

خیابان ساری

هوتن 103

هوتن ۱۰۳ – قائمشهر، خیابان ساری، مهمانسرا

پروژه مسکونی

جزئیات ملک