بایگانی پروژه ها | صفحه 7 از 7 | انبوه سازان هوتن
انبوه سازان هوتن
  انبوه سازان هوتن
  انبوه سازان هوتن
  مازندران، قائمشهر، بلوار سادات نیا شرقی، 50 متر مانده به عبور باغ جهان دیده
  پروژه ها

  پروژه ها

  هوتن 24

  مشخصات پروژه نام پروژه: هوتن 24 طبقات: 4 طبقه واحد: 4 واحد متراژ: 130 متری وضعیت: برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید. نمای پروژه:

  جزئیات ملک
  هوتن 25

  هوتن 23

  قائمشهر، خیابان جویبار، خزر 28، بن بست اول سمت راست

  جزئیات ملک
  هوتن 20

  هوتن 20

  قائمشهر، تلار37، پلاک دوم

  جزئیات ملک
  هوتن 78

  پروژه واقع در خیابان جویبار، خزر 12

  هوتن 78 مشخصات پروژه نام پروژه: هوتن 78 طبقات: 5 طبقه واحد: 9 واحد متراژ: 125 و 140 متری وضعیت: برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید. نمای پروژه: قبلی بعدی

  جزئیات ملک
  هوتن 73

  پروژه واقع در خیابان کفشگرکلا، عدالت 6، کوچه اسلام

  هوتن 73 مشخصات پروژه نام پروژه: هوتن 73 طبقات: 6 طبقه واحد: 6 واحد متراژ: 150 متری وضعیت: برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید. نمای پروژه: قبلی بعدی

  جزئیات ملک
  هوتن 71

  پروژه واقع در خ کفشگرکلا- گذر اصلی کوچه سجاد (عدالت24)

  هوتن 71 مشخصات پروژه نام پروژه: هوتن 71 طبقات: 6 طبقه واحد: 6 واحد متراژ: 180 متری وضعیت: برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید. نمای پروژه: قبلی بعدی

  جزئیات ملک