خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۹۲ – قائمشهر، خیابان کفشگرکلا، عدالت ۶

مشخصات پروژه

قائمشهر، خیابان کفشگرکلا، عدالت ۶

هوتن ۹۲

۵ طبقه

۸ واحد + پنت هاوس

۱۵۰ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

امکانات:

موقعیت مکانی: