خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۹۱ – قائمشهر، خیابان جویبار، خزر ۱۵

مشخصات پروژه

قائمشهر، خیابان جویبار، خزر ۱۵

هوتن ۹۱

۷ طبقه

۷ واحد

۲۰۰ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

امکانات:

موقعیت مکانی: