خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۹۰ – قائمشهر، خیابان جویبار، خزر ۱۵

مشخصات پروژه

قائمشهر، خیابان جویبار، خزر ۱۵

هوتن ۹۰

۷ طبقه

۷ واحد

۱۹۰ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

امکانات:

موقعیت مکانی: