خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۸۹ – قائمشهر، خیابان کفشگرکلا، کوچه عدالت ۳۵

مشخصات پروژه

قائمشهر، خیابان کفشگرکلا، کوچه عدالت ۳۵

هوتن ۸۹

۶ طبقه

۶ واحد

۱۶۰ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

امکانات:

موقعیت مکانی: