خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۸۸ – قائمشهر، خیابان بابل، کوچه ارغوان

مشخصات پروژه

قائمشهر، خیابان بابل، کوچه ارغوان

هوتن ۸۸

۷ طبقه

۷ واحد

۱۹۰ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

ویدئوی پروژه:

امکانات:

موقعیت مکانی: