خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۸۶ – قائمشهر، خیابان جویبار، کوچه سینا، سینا ۶

مشخصات پروژه

قائمشهر، خیابان جویبار، کوچه سینا، سینا ۶

هوتن ۸۶

۷ طبقه

۷ واحد

۲۰۰ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

ویدئوی پروژه:

امکانات:

موقعیت مکانی:

تماس