خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۸۲ – قائمشهر، خیابان طالقانی، نبش طالقانی ۱۱

مشخصات پروژه

قائمشهر، خیابان طالقانی، نبش طالقانی ۱۱

هوتن ۸۲

۶ طبقه

۶ واحد

۱۷۰ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

امکانات:

موقعیت مکانی:

تماس