خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۸۰ – قائمشهر، خیابان کفشگرکلا، کوچه عدالت ۴۳

مشخصات پروژه

قائمشهر، خیابان کفشگرکلا، عدالت ۴۳

هوتن ۸۰

۶ طبقه

۶ واحد

۱۶۰ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

ویدئوی پروژه:

امکانات:

موقعیت مکانی:

تماس