خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۷۹ – قائمشهر، خیابان کفشگرکلا، عدالت ۴۳

مشخصات پروژه

هوتن ۷۹

۶ طبقه

۶ واحد

۱۴۰ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

ویدئوی پروژه:

امکانات:

موقعیت مکانی: