خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۷۸ – قائمشهر، خیابان جویبار، خزر ۱۲

مشخصات پروژه

قائمشهر، خیابان جویبار، خزر۱۲

۵ طبقه

۸ واحد + پنت هاوس

۱۲۰ و ۱۴۰ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

هوتن ۷۸

نمای پروژه:

ویدئوی پروژه:

امکانات:

موقعیت مکانی:

تماس