خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۷۵ – قائمشهر، خیابان کفشگرکلا، کوچه عدالت ۳۹

مشخصات پروژه

قائمشهر، خیابان کفشگرکلا، عدالت ۳۹

هوتن ۷۵

۶ طبقه

۶ واحد

۱۴۰ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

ویدئوی پروژه:

امکانات:

موقعیت مکانی: