خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۷۴ – قائمشهر، خیابان کفشگرکلا، کوچه عدالت ۱۷

مشخصات پروژه

قائمشهر، خیابان کفشگرکلا، عدالت ۱۷

هوتن ۷۴

۵ طبقه

۸ واحد + پنت هاوس

۱۳۰ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

امکانات:

موقعیت مکانی:

تماس