خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۷۳ – قائمشهر، خیابان بابل، کوچه لاریمی، کوچه لاله

مشخصات پروژه

قائمشهر، کوچه لاریمی، کوچه لاله

هوتن ۷۳

۶ طبقه

۶ واحد

۱۷۰ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

ویدئوی پروژه:

امکانات:

موقعیت مکانی:

تماس