خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۶۹ – قائمشهر، خیابان جویبار، خزر ۱۱

مشخصات پروژه

هوتن ۶۹

۵ طبقه

۸ واحد + پنت هاوس

۱۲۵ و ۱۳۰ و ۱۳۵ و ۱۴۰ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

ویدئوی پروژه:

امکانات:

موقعیت مکانی: