خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۲۰

مشخصات پروژه

هوتن ۲۰

۴ طبقه

۶ واحد + پنت هاوس

۱۲۰ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

ویدئوی پروژه:

تماس