خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

پروژه واقع در خ کفشگرکلا- گذر اصلی کوچه سجاد (عدالت۲۴)

مشخصات پروژه

هوتن ۷۱

۶ طبقه

۶ واحد

۱۸۰ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

تماس