پروژه واقع در خ کفشگرکلا- گذر اصلی کوچه سجاد (عدالت24) | انبوه سازان هوتن
انبوه سازان هوتن
  انبوه سازان هوتن
  انبوه سازان هوتن
  مازندران، قائمشهر، بلوار سادات نیا شرقی، 50 متر مانده به عبور باغ جهان دیده

  پروژه واقع در خ کفشگرکلا- گذر اصلی کوچه سجاد (عدالت24)

  مشخصات پروژه

  هوتن 71

  6 طبقه

  6 واحد

  180 متری

  برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

  نمای پروژه: