خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

پروژه واقع در خیابان کفشگرکلا، عدالت ۶، کوچه اسلام

مشخصات پروژه

هوتن ۷۳

۶ طبقه

۶ واحد

۱۵۰ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

تماس