خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

پروژه واقع در خیابان جویبار، خزر ۱۲

مشخصات پروژه

هوتن ۷۸

۵ طبقه

۹ واحد

۱۲۵ و ۱۴۰ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

تماس