خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۹۶ – قائمشهر، جاده بابل، قائمیه دوم، کوچه قائمیه ۳

مشخصات پروژه

قائمشهر، جاده بابل، قائمیه دوم، کوچه قائمیه ۳

هوتن ۹۶

۵ طبقه

۱۵ واحد

۱۰۵ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه: