خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۹۴ – قائمشهر، خیابان کفشگرکلا، عدالت ۲۴

مشخصات پروژه

قائمشهر، خیابان کفشگرکلا، عدالت ۲۴

هوتن ۹۴

۷ طبقه

۷ واحد

۱۸۰ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

امکانات:

موقعیت مکانی: