خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران
خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران
خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

 مازندران، قائمشهر، بلوار سادات نیا شرقی، 50 متر مانده به عبور باغ جهان دیده

هوتن 93

مشخصات پروژه

قائمشهر، خیابان کفشگرکلا، عدالت 24

هوتن 93

6 طبقه

6 واحد

180 متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

امکانات:

نقشه سه بعدی:

موقعیت مکانی: