خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۷۱ – قائمشهر، خیابان کفشگرکلا، عدالت ۲۴ (کوچه سجاد)

مشخصات پروژه

قائمشهر، خیابان کفشگرکلا، عدالت ۲۴

هوتن ۷۱

۶ طبقه

۶ واحد

۱۸۰ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

ویدئوی پروژه:

امکانات:

موقعیت مکانی:

تماس