خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۷۰ – قائمشهر، خیابان بابل، روبه روی بانک کشاورزی

مشخصات پروژه

خیابان بابل، روبه روی بانک کشاورزی

هوتن ۷۰

۱۰ طبقه و ۲ طبقه منفی

۳۸ واحد

-----------

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

ویدئوی پروژه:

موقعیت مکانی: