خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۶۸

مشخصات پروژه

هوتن ۶۸

۳ طبقه

۶ واحد

۹۵ و ۱۰۵ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

امکانات:

موقعیت مکانی: