خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۶۷

مشخصات پروژه

قائمشهر، خیابان بابل، تلار ۴۸

هوتن ۶۷

۴ طبقه

۸ واحد

۱۰۰ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

امکانات:

موقعیت مکانی: