خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۶۶

مشخصات پروژه

هوتن ۶۶

۳ طبقه

۶ واحد

۱۰۰ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

امکانات:

موقعیت مکانی: