خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۶۵

مشخصات پروژه

هوتن ۶۵

۴ طبقه

۸ واحد

۸۵ و ۱۱۰ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

ویدئوی پروژه:

امکانات:

موقعیت مکانی: