خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران
خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران
خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

 مازندران، قائمشهر، بلوار سادات نیا شرقی، 50 متر مانده به عبور باغ جهان دیده

هوتن 64

مشخصات پروژه

قائمشهر، میدان امام، ولایت 3

هوتن 64

4 طبقه

8 واحد

140 متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

نمای پروژه:

ویدئوی پروژه:

امکانات:

موقعیت مکانی: