خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۶۲

مشخصات پروژه

هوتن ۶۲

۴ طبقه

۸ واحد

۱۰۵ و ۱۳۵ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

ویدئوی پروژه:

امکانات:

موقعیت مکانی:

تماس