خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۶۰

مشخصات پروژه

قائمشهر، خیابان بابل، کوچه بامداد

هوتن ۶۰

۵ طبقه

۸ واحد + پنت هاوس

۱۳۰ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

ویدئوی پروژه:

امکانات:

موقعیت مکانی:

تماس