خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۵۹

مشخصات پروژه

خیابان کفشگرکلا، عدالت ۳۵

هوتن ۵۹

۴ طبقه

۶ واحد + پنت هاوس

۹۵ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

امکانات:

موقعیت مکانی: