خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۵۸

مشخصات پروژه

قائمشهر، خیابان کفشگرکلا، عدالت۶

هوتن ۵۸

۴ طبقه

۶ واحد + پنت هاوس

۹۵متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

امکانات:

موقعیت مکانی:

تماس