خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۵۷

مشخصات پروژه

قائمشهر، میدان امام، متانی ۵

هوتن ۵۷

۴ طبقه

۸ واحد

۸۵ و ۹۵ و ۱۰۰ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

امکانات:

موقعیت مکانی:

تماس