خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۵۶

مشخصات پروژه

هوتن ۵۶

۴ طبقه

۴ واحد

۱۰۰ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

امکانات:

موقعیت مکانی:

تماس