خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۵۵

مشخصات پروژه

هوتن ۵۵

۴ طبقه

۴ واحد

۱۰۰ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

موقعیت مکانی:

تماس