خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۵۴

مشخصات پروژه

هوتن ۵۴

۴ طبقه

۸ واحد

۱۰۰ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

امکانات:

موقعیت مکانی:

تماس