خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۵۳

مشخصات پروژه

هوتن ۵۳

۴ طبقه

۴ واحد

۱۳۰ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

ویدئوی پروژه:

موقعیت مکانی:

تماس