خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۵۲

مشخصات پروژه

هوتن ۵۲

۳ طبقه

۶ واحد

۹۰ و ۱۰۵ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

موقعیت مکانی:

تماس