خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۴۸

مشخصات پروژه

هوتن ۴۸

۴ طبقه

۶ واحد + پنت هاوس

۱۳۵ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

ویدئوی پروژه:

تماس