خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۴۴

مشخصات پروژه

هوتن ۴۴

۲ طبقه

دوبلکس

۲۲۰ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

تماس