خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۴۱

مشخصات پروژه

هوتن ۴۱

۵ طبقه

۸ واحد + پنت هاوس

۱۳۰ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

تماس