خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۳۷

مشخصات پروژه

هوتن ۳۷

۴ طبقه

۸ واحد

۱۰۰ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه: