خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۳۴

مشخصات پروژه

هوتن ۳۴

۳ طبقه

۳ واحد

۱۱۰ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

تماس